Electronic Security Systems

Building Security Systems / PDKS Systems

PDKS Systems

PDKS Sistemleri, firma çalışanlarının mesai başlangıç-bitiş saatlerini, izinlerini, görevlendirmelerini, devamsızlık mazeretleri vb. verilerini kayıt altına alan sistemlerdir. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan puantaj sonuçlarını bordro yazılımlarına aktaran ve/veya hesap pusulası oluşturabilen PDKS Sistemleri günümüzde işletmelerin en temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir.

Günümüzde PDKS Sistemlerinin maliyetleri, bu iş için ayrılacak personel maliyetlerine oranla oldukça düşüktür. Personel devam takibi ve puantaj hesaplama işlemleri için ayrıca personeller görevlendirmeye gerek kalmadığından, Personel Devam Takip Sistemlerine yapılan yatırımlar kısa bir süre içerisinde geri döner. İlk yatırım ve sistem bakım-destek maliyeti dışında bir maliyeti yoktur.

PDKS Sistemleri firmamız tarafından Kartlı Geçiş Sistemleri ile entegre edilerek firmaların ihtiyaçlarına, ek donanım maliyeti gerektirmeksizin cevap vermektedir.

Contact Form

Proplay  Güvenlik Kodu

Ova Teknoloji ve Mühendislik Çözümleri A.Ş

Merkez Mah. Seçkin Sk. Dap Ofis Vadisi İ-Ofis  
K:4 No:62-63-64-65, 34348 Kağıthane/İstanbul

0212 222 95 25  

info@ovamuhendislik.com  

SOCIAL MEDIA


   

 We always aim for the best with high
    technology
 
© 2024 OVA Technology and Engineering Solutions Inc.