PDKS Sistemleri, firma çalışanlarının mesai başlangıç-bitiş saatlerini, izinlerini, görevlendirmelerini, devamsızlık mazeretleri vb. verilerini kayıt altına alan sistemlerdir. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan puantaj sonuçlarını bordro yazılımlarına aktaran ve/veya hesap pusulası oluşturabilen PDKS Sistemleri günümüzde işletmelerin en temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir.

 

Günümüzde PDKS Sistemlerinin maliyetleri, bu iş için ayrılacak personel maliyetlerine oranla oldukça düşüktür. Personel devam takibi ve puantaj hesaplama işlemleri için ayrıca personeller görevlendirmeye gerek kalmadığından, Personel Devam Takip Sistemlerine yapılan yatırımlar kısa bir süre içerisinde geri döner. İlk yatırım ve sistem bakım-destek maliyeti dışında bir maliyeti yoktur.

 

PDKS Sistemleri firmamız tarafından Kartlı Geçiş Sistemleri ile entegre edilerek firmaların ihtiyaçlarına, ek donanım maliyeti gerektirmeksizin cevap vermektedir.